• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Zmluva 4/2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo s DPH 14.11.2023 BERTMAN s.r.o. Detský svet PERINKOVO Chrenovec-Brusno 398, 97232 Chrenovec-Brusno Mgr. Roman Kozák predseda združenia 16.11.2023
   Zmluva 3/2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo s DPH 11.09.2023 BERTMAN s.r.o. Detský svet PERINKOVO Chrenovec-Brusno 398, 97232 Chrenovec-Brusno Mgr. Roman Kozák predseda združenia 19.09.2023
   Zmluva 2/2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo s DPH 26.06.2023 BERTMAN s.r.o. Detský svet PERINKOVO Chrenovec-Brusno 398, 97232 Chrenovec-Brusno Mgr. Roman Kozák predseda združenia 27.06.2023
   Zmluva 1/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1 036 897.84 s DPH 22.03.2023 BERTMAN s.r.o. Detský svet PERINKOVO Chrenovec-Brusno 398, 97232 Chrenovec-Brusno Mgr. Roman Kozák predseda združenia 22.03.2023
   Zmluva 2/2021 Zmluva o dielo 750 471,65 s DPH 08.03.2021 BERTMAN s.r.o. Detský svet PERINKOVO Mgr. Roman Kozák predseda združenia 08.03.2021
   Zmluva 1/2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W751-211-34 696 766,83 s DPH 13.01.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Detský svet PERINKOVO Chrenovec-Brusno 398, 97232 Chrenovec-Brusno Mgr. Roman Kozák predseda združenia 13.01.2021