• Cenník

    • Jasličky

    • Celodenná starostlivosť

     • celodenné opatrovanie 290 €/ mesiac
     • celodenná strava          2,50 €/ deň   (raňajky, desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie počas celého dňa )

     Poldenná starostlivosť

     • poldenné opatrovanie 200 €/ mesiac
     • poldenná strava          2,00 €/ deň  (raňajky, desiata, obed, pitný režim, ovocie počas dňa )

     Príležitostná starostlivosť

     • hodinové opatrovanie   4 €/ hodina

     Čo všetko je zahrnuté v cene školného:

     • celodenná odborná starostlivosť o dieťatko
     • adaptačný program pre dieťatko (dĺžka závisí od potrieb dieťatka)
     • vzdelávacie aktivity "V krajine splnených detských prianí" realizované hravou a zážitkovou formou 
     • spotrebný materiál a pomôcky na tvorivú činnosť 
     • zábavná angličtina každý štvrtok hravou formou 
     • toaletné a hygienické potreby (toaletný papier, vreckovky, hrebeň)
     • vlhčené obrúsky a detská kozmetika (zubné kefky a zubné pasty, sprchový gél, krémy)
     • plienky (značka podľa preferencie rodičov)
     • pyžamká, uteráky, posteľná bielizeň, podbradníky
     • narodeninové a meninové oslavy
     • narodeninové a meninové darčeky
     • fotografie z celoročných aktivít 
     • 2x fotenie s profesionálnym fotografom
     • vianočné darčeky
    • Škôlka

    • Celodenná starostlivosť

     • celodenná starostlivosť  100 €/ mesiac
     • celodenná strava            2,50 €/ deň  (raňajky, desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie počas celého dňa )

     Čo všetko je zahrnuté v cene školného:

     • celodenná odborná nadštandardná starostlivosť o dieťatko
     • celodenná odborná nadštandardná starostlivosť o dieťatko aj počas letných prázdnin
     • adaptačný program pre dieťatko (dĺžka závisí od potrieb dieťatka)
     • vzdelávacie aktivity podľa schváleného školského vzdelávacieho porgramu "V krajine splnených detských prianí" realizované hravou a zážitkovou formou 
     • spotrebný materiál a pomôcky na tvorivú činnosť 
     • pobyt detí na čerstvom vzduchu, pohybové aktivity, hry, prechádzky spojené so spoznávaním okolia, prírody, vysvetľovaním bežných javov
     • výlety do okolia, tematické výlety (ZOO, planetárium, knižnice, múzeum, výlety na ranč, návšteva letiska Sliač)
     • pravidelné kultúrne podujatia realizované v priestoroch materskej školy (divadelné a hudobné predstavenia)
     • odborná pedagogická diagnostika dieťaťa spojená s individuálnou konzultáciou s rodičmi dieťatka
     • pravidelné konzultácie o pokrokoch dieťatka 
     • toaletné a hygienické potreby (toaletný papier, vreckovky, hrebeň)
     • vlhčené obrúsky a detská kozmetika (zubné kefky a zubné pasty, srchový gél, krémy)
     • pyžamká, uteráky, posteľná bielizeň, podbradníky
     • narodeninové a meninové oslavy
     • narodeninové a meninové darčeky
     • fotografie z celoročných aktivít 
     • 2x fotenie s profesionálnym fotografom
     • vianočné darčeky
     • besiedky pre rodičov a starých rodičov 
     • vianočný večierok pre deti a rodičov