• Pravidelné vychádzky do prírody

    

   Vlastný dvor so záhradkou

    

   Vzdelávanie hravou formou

    

   Vlastná  zdravá  kuchyňa   

    

   Starostlivosť o najmenších

    

          Ľudové tradície     

    

   Rodinné prostredie

    

   Láskyplný prístup

    

   Inovatívne metódy

    

    

    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
    • Iba tam, kde sa stretávajú deti, existuje reálna šanca na zábavu
    • Mignon McLaughlin
    • Tá najlepšia vec na bytí UČITEĽOM je to, že na ňom záleží. Tá najťažšia vec na bytí UČITEĽOM je, že na ňom záleží každý jeden deň.
    • Tood Whitaker