• Škôlka

   • Prečo si zvoliť nás?

     • Pracujeme s vlastnými emóciami
     • S deťmi sa učíme spoznávať vlastné emócie, pracujeme s emočnými kartami, učíme sa zdieľať svoje pocity či už slovne, názorovo alebo prostredníctvom kresby
     • Artefiletika
     • Prostredníctvom výtvarnej tvorby sa snažíme rozvíjať sa, spracovávať svoje emócie, vedieť pracovať so strachom, hnevom, agresivitou a dokázať vyjariť svoj pocit prostredníctvom výtvarnej tvorby
     • Prvky waldorf a montessori pedagogiky
     • S deťmi sa snažíme čo najviac času tráviť v prostredí prírody, chodíme do lesa, spoznávame prírodu okolo nás. Dôležité je dieťa, jeho prežívanie, jeho potreby a jeho konanie
     • Dramatizácia
     • Deti sú súčasťou rôznych divadiel a predstavení, samy si tvoria príbehy a stávajú sa hercami
     • Kooperatívne učenie
     • Učíme sa spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť
     • Metóda brainstormingu
     • Spolu hľadáme nápady a námety na danú tému