• Škôlka

     • Angličtina

     • Hello, I am Adelka...

      Krúžok angličtiny je vedený v našej škôlke jazykovou školou Tanyus Language school, ktorá si svojim individuálnym prístupom získa každé dieťa.

      Angličtina u nás prebieha 1krát týždenne po dobu 45 minút, pričom deti sú rozdelené do skupín podľa náročnosti. Deti sa na hodinách učia zážitkovou formou, všetko prežívajú cez emócie a tak vnímajú angličtinu ako prirodzenú súčasť ich života. Pri výučbe používajú lektorky rôzne interaktívne pomôcky, ako tablety, interaktívnu tabuľou, rôzne DVD a CD nahrávky, vďaka ktorým deťom vytvárajú skutočné anglické prostredie.

      Osnovy sú zostavené hravým a hlave zážitkovým spôsobom, pričom sú prispôsobené témam v našej škôlke. Deti postupne prechádzajú cez základnú úroveň jazyka, frázy, neverbálne reakcie až po verbálne reakcie v angličtine. Všetko sa deti učia zábavnou a hravou metódou. 

     • Futbalová prípravka

     • 3...2...1...štart

      Futbalová príprava je obľúbený krúžok u nás v škôlke najmä u chlapčenskej populácie, avšak ani dievčatá nie sú výnimkou. S trénerkou sa deti stretávajú 1krát týždenne a samotný tréning trvá 60 minút.

      V samotnej prípravke sa deti učia základné futbalové zručnosti s dôrazom na prácu s loptou, streľbu na bránku a prihrávanie. Počas hry sa u detí rozvíjajú sociálne kompetencie ako spolupráca a vzájomná komunikácia, zvyšuje sa ich schopnosť pohotovo a efektívne reagovať a schopnosť hrať nielen ako jednotlivec sám sa zeba, ale ako jednotlivec za celý tím.  

       

     • Artefiletika

     • Kreslím tak, ako to cítim...

      Musia byť všetky obrázky rovnaké? Je dôležité, aby sme trvali na tom, že deti majú kresliť presne podľa predlohy? Niekto si možno pomylsí, že áno....u nás, však takáto odpoveď nie je :) :) :) Dieťa si nerozvíja svoju predstavivosť a tvorivosť tým, že mu ukážeme niečo, čo má presne napodobniť. Nie...rozvíja si svoju kreatívnu zložku práve tým, že mu ponúkneme škálu možností, ktoré môže vo svojom kreatívnom procese využiť. A o tom je artefiletika.

      Artefilteka preciťuje to, čo robím, čo maľujem, čo krelsím, čo tvorím. Nemá presne pravidlá, nemá vyhradené pomôcky, nie je limitovaná schopnosťami kresliť. Ponúka nám okno do nášho vnútra. Nie je o tom, čo namaľujem, ale o tom, ako sa pri tom cítim. U detí je artefiletika vhodným nástrojom na zvládanie agresivity, úzkosti, na vyrovanie sa s problémami, na relaxáciu, na uvoľnenie a na hľadanie seba samého

     • Objavujeme s Kirrou

     • Kedysi dávno, pradávno...

      Ako vznikol svet? Koľko je planét? Prečo dýchame? Existovali naozaj dinosaury? Čo sa stane, keď dáme mentosku do kofoly? Môžeme lietať? 

      Deti sú zvedavé a pýtajú sa na šetko, čo ich napadne. A preto spolu s deťmi hľadáme zábavnkou formou odpoveď na rôzne otázky. Deti radi bádajú, tvoria, hľadajú, skúmajú, experimentujú. V našom objaviteľskom krúžku sa dozvedia tie najzaujímavejšie informácie. Vydajú sa na výlet do vesmíru, objavia stopy dinosaurov, zrátajú zuby veľrybe, zachránia dedinu pred výbuchom sopky, nájdu stratené poklady, stretnú sa s pirátmi a zažijú veľa dobrodružstva