• Jasličky

     • Malé usilovné včeličky

     • Moje prvé malé krôčky

      Tie najmenšie detičky, ktoré chodia k nám do jasličiek, sa u nás učia prvé krôčky, prvé slová...Je preto dôležité im vytvoriť také prostredie, aby sa cítili úplne bežpečne. Detičky nám potrebujú dôverovať, veriť nám  a hlavne potrebujú vedieť, že u nás sú ľúbené a že ich prijímame s láskou. Medzi malé usilovné včeličky patria detičky vo veku od 10 do 18 mesiacov. Sú to malinké detičky, ktorým je prišpôsobený režim počas dňa. Niektorí potrebujú ešte spinkať nielen na obed, ale aj doobeda.

      U nás, v Perinkove, sa plne prispôsobujeme potrebám detičiek. O najmenšie detičky sa staráme citlivo, s láskou a s rešpektovaním ich potrieb. Detičky vedieme k samostatnosti, rozvíjame u nich jemnú motoriku, hrubú motoriku, reč. Upevňujeme u ich hygienické návyky, učíme sa chodiť na nočníky, vytvárame si kamarátke putá. 

     • Veľké usilovné včeličky

     • Moje prvé veľké krôčky

      Detičky vo veku od 18 do 36 mesiacov patria u nás v jasličkách už medzi veľké usilovné včeličky. Sú to detičky, ktoré sa už naučili bežkať a posupne sa menia ich potreby. Potrebujú si vytvárať kamarátske vzťahy, získať v istú rolu a pozíciu v triede, učia sa kresliť, pracovať s farbami, ovládajú už niekoľko slov, učia sa tvoriť rozvité vety, začínajú viac objavovať svet. Pre tieto detičky máme vytvorené podnetné prostredie, ktoré im ponúka možností na sebarelizáciu. Prevažujú hračky z prírodných materiálov rozvíjajúce logiku, myslenie, koncentráciu.

      S deťmi sa postupne učíme rozpoznávať ročné obdobia, učíme sa režim dňa, spoznávame a rozlišujeme farby, rozpoznávame zvieratká žijúce v rôznych častiach prírody, učíme sa o ľudskom tele, o našich zúbkoch, učíme sa rôzne pesničky, básničky, tancujeme, vytlieskávame... S detičkami realizujeme veľa aktivít z praktického života, pečieme si rôzne koláčiky, robíme si rôzne limonády a čajíky, pripravujeme si samy papanie, čistíme ovocie a zeleninku, sadíme kvietky a zeleninku do záhradky, staráme sa o úrodu, čistíme záhradku. Deti učíme vzájomnej pomoci, spolupráci, vedieme ich nielen k samostatnosti, ale aj zodpovednosti a rozhodnosti.